Municipio de Urduliz

Directorio de vías
Tipo de vía Nombre vía
calle AITA GOTZÓN
calle AIZTABI
calle ANTSONEKOA (URDULIZ)
plaza ANTSONEKOA (URDULIZ)
calle ARABA
calle ARTADI
calle ARTEONDO
calle ARTETA
calle ARTETA BARRI
camino BARRIKAKO
calle BAZTARETXE
calle BENAPARROA
barrio DOBARAN
calle ELEIZALDE
plaza ELORTZA (URDULIZ)
calle ELORTZA (URDULIZ)
calle EREMENTARIÑE
calle GIPUZKOA
calle GOBELA
calle GOIETA
calle HEGOALDE
polígono IGELTZERA (IGELTZERA)
calle IGELTZERA (IGELTZERA)
calle INTXURONDO
calle IPARRALDE
calle ITURRIBIDE
calle ITURRIONDO
calle KAREABI
calle KRUTZEJADA
calle LANDETA
calle LAPURDI
plaza LEHENDAKARI AGIRRE
barrio MAURATZA
barrio MENDIONDO
calle NAFARROA
calle TORRE
calle TORRE BARRI
barrio ZALBIDES
calle ZUBEROA
calle ZUGASTI
Directorio de zonas
Tipo de zona Nombre zona
poblacion (centro)URDULIZ
polígono industrialIGELTZERA
urbanizaciónARTADI
barrioDOBARAN
barrioELORTZA
barrioMAURATZA
barrioMENDIONDO
barrioZALBIDES
Desarrollado por Sonosmedia para ZureLeku