Municipio de Leioa

Directorio de vías
Tipo de vía Nombre vía
plaza AGIRRE LEHENDAKARIA
barrio AKETXE
calle ALDAPA
calle ALDAPABARRENA
barrio ALDEKOENA
avenida AMAIA
grupo ANDRA MARIA
calle ARABA
calle ARTATZA (LEIOA)
barrio ARTATZA (ARTATZA)
barrio ARTATZAGANA
avenida AUTONOMIA
calle BASAÑESE
avenida BASARTE
plaza BIDEKURTZIO
calle BILBAO
calle BIZKAIA
plaza CERVANTES
calle DENDARIENA
calle DOCTOR LUIS BILBAO LIBANO
plaza DOLORES IBARRURI
avenida ELEXALDE
plaza ERREKALDE
calle ERROTABIDE
calle ESTARTETXE
calle ETXEBARRIKOENA
plaza EUSKAL ETXEEN
avenida EUZKO GUDARIAK
calle FELIPE DEL RÍO
calle GABRIEL ARESTI
calle GAZTELUBIDE
calle GIPUZKOA
calle HERRIBITARTE
plaza IBAIONDO
polígono industrial IBARRABARRI
calle IKEA
plaza IKEABARRI
calle INAURRATZAGA
calle INDEPENDENTZIA
avenida IPARRAGIRRE
grupo ITURRIBIDE
calle ITURRIONDO
calle JOAQUIN ACHUCARRO
plaza JOSE RAMON AKETXE
plaza JUAN AJURIAGERRA
calle KANDELA ZUBIETA
paseo LANDABARRI
calle LANGILERIA
calle LAPURDI
grupo LARRAKOETXEA
plaza LARRAMENDI
calle LAUBIDE
calle LEKUEDER
calle MAIATZAREN BATA
plaza MANUEL IRUJO
calle MAXIMO AGIRRE
calle MENDIBIL
calle MENDIBILBARRI
calle MENDIBILOSTEKOA
calle NAFARROA
calle NEGURIGANA
calle ONDIZKO ANDRA MARIA
plaza ORIXE
calle OTSOBARRENA
plaza RAMON RUBIAL
avenida SABINO ARANA
calle SAKONETA
calle SAN BARTOLOMÉ
grupo SAN JUAN (LEIOA)
plaza SAN JUAN (LEIOA)
avenida SANTA ANA
barrio SANTI MAMI
barrio TELLERIA
barrio TXORIERRI
barrio UDONDO
avenida UNIVERSIDAD
plaza XAHO
calle ZARRAGETA
calle ZUBEROA
barrio ZUHATZU
Directorio de zonas
Tipo de zona Nombre zona
barrioAKETXE
barrioALDEKOENA
barrioAROSTEGI
barrioARTATZA
barrioARTATZAGANA
barrioBASAEZ
barrioELEXALDE
barrioIBAIONDO
barrioLAMIAKO-TXOPOETA
barrioLERTUTZA
barrioONDIZ
barrioPERURI
barrioPINUETA
barrioSANTI MAMI
barrioSANTSOENA
barrioSARRIENA
barrioTELLERIA
barrioTXORIERRI
barrioUBEDA
barrioUDONDO
barrioZUHATZU
polígono industrialIBARRABARRI
población (centro)LEIOA
Desarrollado por Sonosmedia para ZureLeku